Modellering og regulering af en marinekedel

Projektperiode:
REG 8, 3. februar - 3 juni, 2003
Synopsis:
Dette projekt omhandler modelleringen og MIMO reguleringen af en ettræk-røgrørskedel ejet af og beliggende hos Aalborg Industries.

Rapporten dokumenterer den teoretiske analyse og modellering af kedlen udfra måledata fra det fysiske system. Resultatet har været en to-input/to-output femteordensmodel, som har vist sig at beskrive det fysiske systems opførsel ganske godt. Med udgangpunkt i den lineariserede kedelmodel er en LQ-regulator, der inkluderer forstyrrelsesmodeller og en tilstandsestimator, blevet designet og simuleret i Simulink™. Denne blev sammenlignet med en reference-PI-regulator magen til den, som er monteret på kedlen.

På grund af sen implementering af kedlens xPC target-computer har det ikke været mulig at efterprøve kedelmodellen og LQ-regulatoren på det fysiske system inden projektafslutningen.

Alt i alt har projektet dannet basis for, at videreudviklingen af kedelmodellen og regulatoren kan foretages.

Gruppemedlemmer:
Niels Nørregård Hansen
Poul Uglsøe Hvistendahl
Rene Just Nielsen
Brian Solberg
Vejledere:
Palle Andersen
Tom Søndergaard Pedersen
Sideantal:
88 sider

Download rapporten (engelsk)