Design af en regulator til en vindtunnel

Tema:
Reguleringsteknik
Projektperiode:
PR6, 4. februar - 31 maj, 2002
Synopsis:
Dette projekt omhandler opbygningen af en regulator og en styrings-/overvågningsenhed til vindtunnelen placeret på Instititut for Energiteknik, Aalborg Universitet.

Denne rapport dokumenterer en teoretisk analyse og modeldannelse af den fysiske vindtunnel samt en eksperimentelt baseret modeldannelse af tunnelens aktuator, bestående af en AC-motor påmonteret en propel og en frekvensomformer. Derefter beskrives designet af tre regulatorer til systemet: en PID, en PID med input-filter og en state-space-regulator. Der er på baggrund af et performance-index og regulatorkarakteristika foretaget et valg af den bedst egnede regulator til tunnelen. Yderligere rummer rapporten designet af en styrings-/overvågningsapplikation til Windows 2000, programmeret i C. Denne har til formål at fungere som grafisk grænseflade imellem brugeren og tunnelen.

Projektet har resulteret i applikationen PelecanWare samt en PID-regulator, der er blevet realiseret i tunnelens kontrolsystem.

Grundet en meget sen instrumentering af tunnelen har det ikke været muligt at foretage en modelverifikation. Derfor har regulatordesignene været baseret på en ikke-verificeret model, hvorfor de designede regulatorer er justeret kraftig for at gøre dem brugbare i tunnelen.

Gruppemedlemmer:
Michael Skipper Andersen
Jørgen Friis
Niels Nørregård Hansen
Johnny Jensen
Rene Just Nielsen
Michael Pedersen
Vejleder:
Jan Dimon Bendtsen
Sideantal:
105 sider

Download rapporten (engelsk)