Switched-mode-strømforsyning til radiosender

Tema:
Modellernes virkelighed
Projektperiode:
P2, 1. februar - 23. maj, 2000
Synopsis:
Vi har i denne projektperiode valgt at beskæftige os med forbedring af strømforsyningers virkningsgrad og med udgangspunkt i fuldbrotopologien vil vi konstruere en switched-mode strømforsyning til en mobil radiosender.

Først analyseres de væsentligste designparametre og disse prioriteres i en produktmatrice. Herefter opstilles en række krav i en problemformulering og udfra disse modelleres strømforsyningens enkelte blokke såvel analytisk som numerisk.

Strømforsyningen vil dernæst blive bygget og testet i frem blokke og der afrundes med at sammenholde testresultaterne med resultaterne fra simulationerne.

Der vil i rapporten være en gennemgang af fire mulige topologier og den afsluttes med en teknologivurdering indeholdende en SWOT-analyse.

Gruppemedlemmer:
Benny Klaris Madsen
Claus Elmegaard Kejser
Lars Tinning Thomsen
Ole Due Steffensen
Michael Skipper Andersen
Rene Just Nielsen
Troels Pedersen
Vejledere:
Henrik Elmer
Lars Høst Johansen
Sideantal:
98 sider

Download rapporten